Πιστοποιήσεις

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από πέντε (5) χρόνια καλής λειτουργίας και άμεσης αντικατάστασης.

Διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την καλή και ασφαλή λειτουργία.

 

CE: Πρότυπο που εξασφαλίζει ότι το προϊόν που το φέρει συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον.

ISO9001: Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Εφαρμόζεται συστηματικά πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

RoHS Compliant: Περιορισμό της Χρήσης Συγκεκριμένων Επικίνδυνων Ουσιών στον Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο, το εξασθενές χρώμιο και τα διάφορα βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας

TÜV Rheinland: Ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος επιβεβαιώνει την ασφάλεια, ποιότητα, ευχρηστία των προϊόντων

Copyright © 2018 Energyland. energyland.gr