Κόστος

Η σωστή επιλογή ενός panel υπέρυθρης θέρμανσης προκύπτει από τα αποτελέσματα μελέτης που γίνεται ύστερα από την αυτοψία ενός χώρου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν ενεργειακή μελέτη του χώρου σας προκειμένου να υπολογιστούν οι απώλειες του χώρου.

Σημειώνεται ότι οι ενεργειακές μελέτες χώρων πραγματοποιούνται από μηχανικούς, με αμοιβή. Είναι μία χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα κατόπιν εμπειρικής εκτίμησης.

Στα πλαίσια, όμως, της σωστής επιλογής των panels της EnergyLand πραγματοποιείται τμηματική ενεργειακή μελέτη δωρεάν.


Copyright © 2018 Energyland. energyland.gr