Κατανάλωση

Κατανάλωση & ενδεικτικό κόστος θέρμανσης

 

Υπολογίσαμε για εσάς τη μηνιαία κατανάλωση μιας κατοικίας 70 m2

 

Δωμάτια

Απορρόφηση ενέργειας (kW/h)

Κόστος ανά μέρα

Κόστος ανά μήνα

Καθιστικό 26 τ.μ.

1,38

0,91 €

27,16 €

Υπνοδωμάτιο 16 τ.μ.

0,65

0,43 €

12,79 €

Δωμάτιο 12 τ.μ.

0,55

0,36 €

10,82 €

Κουζίνα 10 τ.μ.

0,5

0,33 €

9,84 €

W.C. 6 τ.μ.

0,35

0,23 €

6,89 €

ΣΥΝΟΛΟ

3,43

2,25 €

67,50 €

Οι μετρήσεις έγιναν με τις εξής προδιαγραφές:

1)     Η τιμή της κιλοβατώρας είναι 0,082€ (Ανώτερο τιμολόγιο ΔΕΗ), χωρίς νυχτερινό ρεύμα (επιπλέον οικονομία)

2)     Τα τετραγωνικά αφορούν καθαρή επιφάνεια

3)     24 ώρες συνεχούς λειτουργίας, υποστηριζόμενη με τη χρήση θερμοστάτη χώρου

4)     Υφίσταται διπλή τοιχοποιία με 3 εκ.θερμομόνωση και κουφώματα αλουμινίου με 6mm διάκενο υαλοστασίων.

Copyright © 2018 Energyland. energyland.gr