Συχνές Ερωτήσεις

Ρωτάτε, σας απαντάμε! Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς μπορώ να υπολογίσω τι panel χρειάζομαι για το χώρο μου;

Οι προδιαγραφές των πάνελ ποικίλουν ανάλογα με τις απώλειες. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια ΔΩΡΕΑΝ μελέτη του χώρου σας.

Τι εννοούμε με τον όρο "Θερμική Άνεση";

Με τον όρο Θερµική Άνεση, εκφράζουµε το πόσο άνετα αισθανόµαστε σε ένα χώρο σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία των δοµικών στοιχείων του και του άερα. Ο βαθµός αυτός καθορίζεται άµεσα από τη θερµοκρασία του αέρα, σε συνάρτηση µε τη διαφορά θερµοκρασίας των τοίχων, της
οροφής, των παραθύρων και του πατώµατος, αλλά και του ποσοστού υγρασίας του χώρου. Κάθε µεταβολή στο συνδυασµό αυτών των στοιχείων δηµιουργεί και µια άµεσα αντιληπτή µεταβολή στο δείκτη Θερµικής Άνεσης.


Ένα “θερµικά άνετο” δωµάτιο λοιπόν, έχει µια θερµοκρασία επιφανειών και αέρα που δεν διαφέρει περισσότερο από 2°C και κυµαίνεται µεταξύ 20°C και 22°C. Όσο µεγαλύτερη η θερµοκρασία των επιφανειών, τόσο µεγαλύτερος και ο βαθµός θερµικής άνεσης. Κατά συνέπεια, τα πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης είναι ιδανικά για τη δηµιουργία “θερµικά άνετων” χώρων, αφού εξασφαλίζουν διαφορά θερµοκρασίας ίση η µικρότερη των 2°C µεταξύ δαπέδου και οροφής.

Πως η Υπέρυθρη Θέρµανση επιτυγχάνει χαµηλή κατανάλωση και µέγιστη ενεργειακή απόδοση;

Με δεδοµένο τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν και εκπέµπουν τη θερµότητα τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης, παρουσιάζονται τα παρακάτω ενεργειακά πλεονεκτήµατα:


• Μικρά φορτία ενέργειας για τη θέρµανση του χώρου
Σε αντίθεση µε τα κλιµατιστικά, τα αερόθερµα και τα καλοριφέρ, τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης ζεσταίνουν απευθείας τα δοµικά στοιχεία του χώρου και τους ανθρώπους, χωρίς απώλειες για τη θέρµανση του ενδιάµεσου αέρα. Τα συµβατικά µέσα θέρµανσης χρειάζεται να λειτουργήσουν πολλές περισσότερες ώρες από τα πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης προκειµένου να επιτύχουν - µάλιστα -  υποδεέστερα αποτελέσµατα ως προς τη θέρµανση του χώρου.
• Διατήρηση της θερµότητας ακόµη και µετά από αερισµό του χώρου
Τα θερµαντικά µέσα που βασίζονται στην κυκλοφορία ρευµάτων θερµού αέρα έχουν ένα σηµαντικό µειονέκτηµα. Με του που θα ανοίξετε τα παράθυρά σας, ο θερµός αέρας του χώρου θα χαθεί άµεσα και θα χρειαστεί πολλή ώρα µέχρι ο χώρος σας να επανέλθει στα προηγούµενα επίπεδα θερµοκρασίας. Στο µεταξύ, όλη η ενέργεια που καταναλώσατε θα πάει χαµένη. Αντίθετα, η Υπέρυθρη Θερµότητα απορροφάται από τα δοµικά στοιχεία του χώρου και παραµένει σε αυτά, χωρίς να επηρεάζεται από τον αέρα του χώρου. Ακόµη κι αν ανοίξετε τα παράθυρα, µόλις τα κλείσετε ο χώρος θα επανέλθει στα ίδια επίπεδα θερµικής άνεσης.
• Μεγιστοποίηση µόνωσης από την αφύγρανση των τοίχων
Η υγρασία είναι καλός αγωγός της θερµότητας και άρα ένας υγρός τοίχος µεταφέρει την εσωτερική θερµότητα προς το εξωτερικό περιβάλλον, προκαλώντας άµεσες απώλειες.  Μεταδίδοντας τη θερµότητα απευθείας στους τοίχους και τα υπόλοιπα στερεά σώµατα του χώρου, η Υπέρυθρη Θέρµανση στεγνώνει την υγρασία βαθιά µέσα στα υλικά, µε αποτέλεσµα τη σταθεροποίηση της θερµότητας και τη σαφώς µικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρησή της.

Πόσα χρήµατα µπορώ να εξοικονοµήσω χρησιµοποιώντας πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης;

Αξιοποιώντας πάνελ Υπέρυθρης Θέρµανσης σε σχέση µε το τρέχον κόστος του πετρελαίου µπορείτε να εξοικονοµήσετε έως και 80% σε σχέση µε τα συµβατικά µέσα θέρµανσης!

Πως η Υπέρυθρη Θέρµανση εξαφανίζει την υγρασία από τους τοίχους;

Η υγρασία µεταφέρεται από τις θερµότερες στις ψυχρότερες επιφάνειες. Από τον ζεστό αέρα στους ψυχρότερους τοίχους.

Η Υπέρυθρη Θέρµανση εξασφαλίζει την διαρκή,  σταθερή θέρµανση όλων των επιφανειών του χώρου και δεν βασίζεται στη θέρµανση των ρευµάτων αέρα, τα οποία επικάθονται στους ψυχρούς τοίχους µε συνέπεια τη δηµιουργία υγρασίας. Έτσι, τα δοµικά στοιχεία του χώρου δεν θερµαίνονται απλώς επιφανειακά, αλλά και εσωτερικά, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να µην υγροποιείται ο αέρας στην επιφάνειά τους, αλλά και να στεγνώνει η όποια υγρασία είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσµα δεν είναι µόνο η εξαιρετική και άµεση αφύγρανση του χώρου, αλλά και η δραµατική ενίσχυση της µόνωσής του, µιας και οι στεγνοί τοίχοι είναι οι καλύτεροι µονωτές. Το µόνο ποσοστό υγρασίας που µένει στο χώρο αφορά στον αέρα, ο οποίος δεν ξεραίνεται, αλλά αντίθετα παραµένει επαρκώς υγρός και υγιεινός.

Τι πρέπει να προσέξω στην ηλεκτρική μου εγκατάσταση;

Για την εγκατάσταση αρκεί και μια μονοφασική παροχή ρεύματος . Στην περίπτωση που πρόκειται να εγκαταστήσετε μεγάλο αριθμό θερμαντικών σωμάτων στο χώρο σας πρέπει να ελέγξετε αν η εγκατάσταση εξυπηρετεί το απαιτούμενο συνολικό φορτίο σε Watt..


Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας ή την ηλεκτρολογική μελέτη της κατοικίας σας.

Copyright © 2018 Energyland. energyland.gr